Casus Reflectie Extra
Doordenkertjes

Extra

Extra

Archief

Archief

Lijst van casus

(op weeknummer)

Verbind met internet om de lijst te verversen.

Archief

Lijst van reflecties

(op weeknummer)

Verbind met internet om de lijst te verversen.

Extra

Colofon

Doordenkertjes: Ethiek in de kinderopvang

Deze applicatie wordt u aangeboden door de Universiteit Utrecht in samenwerking met het FCB, in het kader van de pilot beroepsethiek in de kinderopvang. Informatie uit de app wordt voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. Gegevens worden altijd anoniem verwerkt en zijn niet herleidbaar tot uw identiteit. Voor meer informatie over het project: kinderopvangethiek@gmail.com.

De applicatie is ontwikkeld door het Digital Humanities Lab van de Universiteit Utrecht.

De illustraties in deze app zijn gemaakt door Birgit Gorter. De illustraties mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.